flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗБОРАМИ СУДДІВ ОДЕСЬКОГО

ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

15 листопада 2016 року

 

Тимчасові правила
з організації пропускного режиму в 
Одеському окружному адміністративному суді

I.Загальні положення

1.1. Тимчасові правила про встановлення пропускного режиму в Одеському окружному адміністративному суді (далі - Правила) визначають:

порядок забезпечення безпеки суддів та працівників апарату Одеського окружного адміністративного суду (далі – суд ) та охорони громадського порядку в приміщеннях суду за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14;

пропускний режим, порядок організації охорони та забезпечення безпеки об'єктів охорони;

порядок функціонування системи організаційних, режимних та інженерно-технічних заходів щодо забезпечення пропускного режиму до будівлі і на прилеглій до будівлі суду території (далі – територія суду) суддів, працівників апарату суду, відвідувачів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей.

1.2. Правила розроблені у відповідності до чинного законодавства України.

1.3. Правила прийняті з метою забезпечення дотримання гарантій незалежності і недоторканості суддів під час здійснення правосуддя, недопущення проявів неповаги до суду, забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату, запобігання можливим неправомірним втручанням у робочий процес, а також забезпечення безпеки учасників судового процесу.

1.4. Правила є встановленими в суді правилами у розумінні диспозиції ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення яких фізичні особи можуть бути притягнуті до адміністративної, а працівники апарату суду – до дисциплінарної відповідальності.

1.5. Визначення термінів:

співробітник суду – суддя та працівник апарату Одеського окружного адміністративного суду;

 

відвідувачі - фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в будівлі суду у встановлені часи роботи суду;

 

документ, що посвідчує особу:

для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по-батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампа установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

 

заборонені для пронесення (провезення) речі - зброя, боєприпаси, вибухонебезпечні речовини та пристрої, отруйні, радіаційні, токсичні, наркотичні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети та речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, порушення громадського порядку та призвести до непередбачених наслідків тощо;

 

контроль безпеки - заходи щодо запобігання пронесенню (проведенню) на об’єкт охорони та територію заборонених речей та їх розміщення на ній;

 

об'єкт охорони – будівля суду та прилегла до неї територія за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14;

 

огляд - технологічний процес контролю безпеки, у тому числі, із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

 

перевірка документів - дослідження та перевірка співробітниками служби охорони документів, що посвідчують особу, яка допускається на територію суду або перебуває на ній, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі;

 

співробітник охорони - співробітник спеціального підрозділу судової поліції, працівник приватного підприємства за договором, який здійснює пропускний режим та охорону громадського порядку на території об’єкта охорони;

 

пост охорони - все доручене службі охорони майно для охорони та оборони, а також місце або ділянка місцевості, на якій службова особа служби охорони виконує свої обов'язки;

 

пропускний режим - сукупність правил, які передбачають порядок входу (виходу) осіб, в'їзду (виїзду) транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей, матеріальних носіїв секретної інформації, а також комплекс заходів щодо виконання зазначених правил:

 

режим - сукупність правил, що визначають відповідний порядок проходу, перебування та поведінку громадян, пронесення речей;

 

режимне приміщення - приміщення, в якому знаходяться документи або в якому проводиться робота із документами, що містять гриф «Таємно»;

 

службовий персонал - працівники експлуатаційних і технічних служб, проектних, науково-дослідних, ремонтних, будівельних установ та організацій, які не є працівниками суду;

 

спеціальні технічні засоби - це комплекс технічного обладнання (стаціонарний або ручний металодетектор тощо), призначений для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

 

спеціальний режим - додаткові заходи з обмеження допуску та перебування на території, пов'язані з посиленням вимог до контролю на безпеку;

 

турнікет - пристрій, обладнаний на пункті пропуску, призначений для перевірки права входу й виходу відвідувачів і працівників, здійснення контролю безпеки, огляду, перевірки документів;

 

до службових приміщень належать: кабінети суддів та працівників апарату суду, розташовані на першому, другому, третьому та четвертому поверхах будівлі суду, коридори, через які здійснюється доступ до цих приміщень;

 

до службових приміщень з обмеженим  доступом належать: приміщення, які знаходяться на 3-му та 4-му поверхах будівлі суду, в яких розташовані робочі місця суддів та працівників апарату суду з комп'ютерною технікою, обробляються персональні дані, інформація з грифом «для службового користування» та інша інформація, доступ до якої обмежений законодавством; комутаційні кімнати - приміщення, в яких розташовано телекомунікаційне обладнання, що забезпечує функціонування локальної мережі суду; серверні приміщення - приміщення, в яких розташовані сервери, на яких обробляються та зберігаються електронні документи і бази даних; режимні приміщення, (у тому числі приміщення на 2-му поверсі) – приміщення, в яких відповідальні особи (судді та працівники апарату суду, які мають відповідний допуск та доступ до державної таємниці) працюють із інформацією, якій присвоєно гриф «Таємно», а також допоміжні приміщення, що знаходяться на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му поверхах, які призначені для забезпечення експлуатації та обслуговування будівлі суду (котельня, приміщення, через які прокладені мережі комунікації, складські та підвальні приміщення);

 

до приміщень з вільним (загальним) доступом належать: зали судових засідань, кабінети в яких здійснюється прийом та видача документів і ознайомлення із матеріалами справи та коридори загального користування через які здійснюється доступ до зал судових засідань та інші приміщення, доступ до яких не обмежений даними Правилами.

1.6. Пропускний режим до приміщень суду та на прилеглу територію здійснюється: через контрольний пункт пропуску працівниками охорони та контролюється судовими розпорядниками безпосередньо у будівлі суду.

1.7. Про всі порушення пропускного режиму працівник охорони або судовий розпорядник негайно доповідає керівництву суду.

1.8. Організація та контроль за здійсненням пропускного режиму до приміщень суду покладається на начальника відділу судових розпорядників.

II.Завдання, права, відповідальність співробітника охорони

2.1. Запровадження пропускного режиму на території суду здійснюється з метою запобігання:

1) проникненню в приміщення з обмеженим доступом, режимні приміщення сторонніх осіб;

2) несанкціонованому в'їзду транспортних засобів на територію;

3) викраденню матеріальних цінностей та матеріальних носіїв секретної інформації;

4) несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі суду матеріальних цінностей та матеріальних носіїв секретної інформації;

2.2. Завдання та повноваження співробітника охорони:

1) здійснення охорони та забезпечення безпеки об'єкта охорони;

2) забезпечення й підтримання встановленого Правилами режиму на об'єкті щодо якого здійснюється охорона;

3) недопущення проявів неповаги до суду, забезпечення дотримання незалежності та недоторканості суддів, попередження надзвичайних подій (у тому числі аварій електро-, водопостачання, пожежі тощо) та вжиття заходів щодо ліквідації їх наслідків.

2.3. Співробітник охорони під час виконання своїх завдань має право:

1) вимагати від громадян України, іноземців та осіб без громадянства дотримання встановленого режиму;

2) тимчасово затримувати осіб, які, порушуючи встановлений режим, проникли чи намагаються проникнути в приміщення з обмеженим доступом, вчинили або вчиняють правопорушення; не виконують законних вимог співробітників охорони; перевіряти у вказаних осіб документ, що посвідчує особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд речей, які є при них, і передавати їх іншим органам правопорядку;

3) не допускати громадян в приміщення з обмеженим доступом, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх.

З метою належного виконання завдань службою охорони -  на вході до будівлі суду, на території прилеглій до будівлі, а також на вході до приміщень з обмеженим доступом працюють камери відеоспостереження.

2.4. Охорона має право на невідкладні дії щодо припинення допуску на об'єкт охорони в разі виникнення землетрусу, пожежі, надходження інформації про загрозу вибуху або захоплення заручників, про що негайно інформує голову суду або особу, яка його заміщує.

2.5. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальної особи згідно зі списком, що надається черговому. Список із зразками підписів складається відповідальною особою. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону черговому за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням керівника установи.

 

III. Порядок пропуску до суду

3.1. Вхід суддів та працівників апарату суду здійснюється з пред'явленням службового посвідчення.

3.2. Пропуск відвідувачів до приміщень з вільним (загальним) доступом здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу.

3.3. Дані про відвідувачів, які прибули до суду, заносяться працівниками охорони у прошиті, пронумеровані та скріпленні відтиском печатки суду журнали обліку відвідувачів:

 - щодо осіб, які прибули для участі у судовому засіданні - із зазначенням у журналі: дати; прізвища, імені, по-батькові та номера зали судового засідання;

- щодо осіб, які прибули до суду з інших питань - із зазначенням у журналі: дати; прізвища, імені, по-батькові; реквізитів документу, що посвідчує особу; часу приходу та виходу з приміщень суду; найменування структурного підрозділу або прізвища, імені, по-батькові та посади співробітника суду, до якого прибув відвідувач.

3.4. Пропуск відвідувачів суду до приміщень з вільним (загальним) доступом здійснюється у робочі дні та години згідно зі встановленим графіком роботи суду.

3.5. Пропуск відвідувачів в інший час здійснюється лише у разі встановлення особливого режиму роботи суду.

3.6. Окремий порядок пропуску до приміщень суду встановлюється для осіб, статус яких визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про статус народного депутата України», Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

3.7. До зал судових засідань, через контрольний пункт пропуску допускаються:

 - особи, які прибули для участі в судових засіданнях у якості сторін по справі, представників, третіх осіб;

- особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях як слухачі, а також представники засобів масової інформації;

- особи, які прибули на особистий прийом до голови суду, його заступників та керівника апарату суду, у визначені дні та години прийому.

3.8. Категорично забороняється особам, які не є співробітниками суду проходити до службових приміщень суду.

3.9 Вхід до приміщення, в якому  знаходиться підрозділ охорони й перебування в ньому осіб, які не пов'язані зі здійсненням охорони, дозволяється тільки з дозволу керівництва суду.

3.10 Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, телевізійної, відеозйомки, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури здійснюється в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

3.11. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб допускаються до службових приміщень суду лише у супроводі ініціатора виклику ( або відповідального працівника апарату суду).

3.12. У разі виходу з ладу технічних комунікацій, до приміщень з вільним доступом пропускаються робітники відповідних ремонтних служб, із занесенням їх прізвищ і часу перебування до журналу обліку відвідувачів суду та з відома начальника відділу управління матеріально-технічними ресурсами та контролю за їх використанням чи керівника апарату суду, до службових приміщень - лише у супроводі відповідального працівника апарату суду.

3.13. Контроль безпеки на пункті пропуску здійснюється працівниками охорони.

3.14. Контроль безпеки проходять відвідувачі, які допускаються до об'єктів охорони, у зв'язку з чим на вимогу працівника охорони вони зобов'язані надати для огляду всі речі, що ними проносяться (провозяться). Огляд проводиться в межах, достатніх для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей. Від контролю безпеки звільняються особи, щодо яких здійснюється державна охорона, народні депутати України, дипломатичні агенти (глава представництва або член дипломатичного персоналу представництва, особи, які мають дипломатичний ранг) під час вчинення ними офіційних дій, інші особи, яким у законному порядку надано право на безперешкодний прохід. У зазначених осіб (за винятком посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона) перевіряються документи, що підтверджують їхній статус, який надає право безперешкодного проходу. Для інших осіб контроль безпеки є обов'язковим.

3.15.  Огляд речей здійснюється в присутності їх власників (чи відповідальних за ці речі осіб).

3.16. У разі виявлення на режимній території будь-яких речей, належність яких невідома (у тому числі залишених), вони оглядаються за відсутності їх власника або користувача.

3.17. Особи, які мають при собі заборонені для пронесення (провезення) речі, або ухиляються від контролю безпеки й відмовляються надати для огляду речі, що ними проносяться (провозяться), не допускаються до об'єкту охорони незалежно від наявності в них відповідних документів (посвідчень, перепусток, запрошень тощо).

3.18. Голова суду або керівник апарату суду у разі наявності загрози життю та здоров’ю суддів, працівників апарату та відвідувачів можуть встановлювати спеціальний режим.

3.19. Не допускаються до будівлі суду та на прилеглу територію особи:

1) зі зброєю та іншими забороненими для пронесення речами (крім випадків, передбачених чинним законодавством);

2) з валізами, господарськими пакетами, сумками, іншими речами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см (крім інвалідних колясок, портфелів, папок для паперів та дамських сумок);

3) у стані сп'яніння (алкогольного чи наркотичного), у вигляді, що ображає людську гідність і громадську моральність;

Списки для проходу працівників апарату суду до будівлі у святкові, неробочі або вихідні дні передаються охороні до 18 год. 00 хв. останнього робочого дня перед відповідним святковим, неробочим або вихідним днем.

3.20. Особи, які проходять практику або стажування в суді, допускаються до службових приміщень з обмеженим доступом (з обмеженням щодо режимних приміщень)  лише за окремим наказом керівництва суду.

3.21. Допуск до приміщень з вільним доступом представників засобів масової інформації, які прибули на офіційні заходи, або на судові засідання здійснюється за пред’явленням відповідного посвідчення після реєстрації в журналі обліку відвідувачів та проходження контролю безпеки.

3.22. Допуск іноземних делегацій до приміщень з вільним доступом здійснюється за погодженням із керівництвом суду з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом ДСА України від 18 листопада 2015 року N 199.

3.23. Залишати представників іноземних делегацій на об'єкті охорони без супроводжуючої особи - ЗАБОРОНЕНО.

3.24. Ініціатори запрошення або уповноважені ними відповідальні особи супроводжують іноземців чи осіб без громадянства до місця, де має відбутися зустріч, а після її закінчення - до пункту пропуску та відповідають за дотримання режиму цими особами.

IV. Правила поведінки в приміщенні суду

4.1. Не допускається прохід до приміщень суду:

- особами, які здійснюють розповсюдження рекламної та іншої продукції;

- особами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

- особами, які мають при собі будь-які колючі, ріжучі чи рублячі предмети, або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, ножиці, молотки, в’язальні спиці, тощо), холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балони, тощо), зброю під гумову кулю, дитячу іграшкову зброю, вибухові засоби та речовини, спиртні напої, наркотичні засоби, крім випадків передбачених законодавством України та цими Правилами;

- з тваринами (за виключенням собак - поводирів, які супроводжують осіб з вадами зору);

- з будь-якими візками, велосипедами, мотоциклами, сумками, валізами, чи іншими предметами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см (крім інвалідних колясок, портфелів, папок для паперів та дамських сумок).

4.2. Відвідувачам, які перебувають у приміщенні суду, забороняється:

- голосно розмовляти, вчиняти сварки між собою та із співробітниками суду чи працівниками охорони, у будь-який спосіб перешкоджати нормальній роботі суддів та працівників апарату суду;

- висловлювати образи на адресу суддів, співробітників суду та працівників охорони, вчиняти дії, що можуть призвести до пошкодження приміщень, майна суду та майна співробітників суду;

- палити та розпивати спиртні напої;

- проходження до суду в  одязі, вигляд якого суперечить загальноприйнятим правилам пристойності;

- проходити до службових приміщень суду, за винятком випадків, встановлених цими Правилами.

4.3. Відвідувачі, перебуваючи у приміщенні суду, зобов’язані неухильно виконувати адресовані їм вимоги суддів, співробітників суду та працівників охорони з питань дотримання громадського порядку та вимог цих Правил.

4.4. У разі порушення відвідувачами громадського порядку та/або вимог даних Правил, судові розпорядники та/або працівники охорони зобов’язані вжити заходів для забезпечення порядку у приміщенні суду (у тому числі шляхом виведення порушника за межі приміщень суду / зали судового засідання - на вимогу голови суду, його заступників, суддів, працівників апарату суду чи з власної ініціативи). Забезпечення дотримання порядку у приміщенні суду працівниками охорони допускається із застосуванням у встановленому законом порядку спецзасобів, що перебувають на озброєні підрозділу.

4.5. У залах судового засідання, під час розгляду справ, відвідувачі зобов’язані неухильно виконувати вимоги головуючого судді, дотримуватись порядку та виконувати інші обов’язки, встановлені процесуальним законодавством. Заборонено користуватися мобільними телефонами та входити до зал судового засідання із увімкненими сигналами оповіщення на телефоні.

4.6. У разі порушення відвідувачем громадського порядку чи вимог даних Правил  здійснюється відповідне реагування, передбачене ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликається черговий наряд поліції.

V. Порядок в'їзду (виїзду) на територію (з території)

та паркування транспортних засобів на території Одеського окружного адміністративного суду

5.1. В'їзд (виїзд) на територію (з території) та паркування на території здійснюється відповідно до списків*, які затверджуються керівництвом суду:

 

*список транспортних засобів, що належать співробітникам суду, яким дозволено в'їзд (виїзд) на територію (з території) та паркування на території суду.

 

5.2. В'їзд (виїзд) на територію (з території) спеціально обладнаних транспортних засобів для вивозу твердих побутових відходів, автомобілів аварійних служб за викликом здійснюється з дозволу керівництва суду.

 

5.3. У разі пожежі, аварії, виходу з ладу технічних комунікацій працівники підрозділу охорони разом з відповідальними працівниками  суду (у робочий час) забезпечують допуск до суду  спеціальних транспортних засобів відповідних аварійних служб, служб швидкої медичної допомоги, пожежно-рятувальної техніки тощо.

 

5.4. Пропуск на територію спеціальних транспортних засобів працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно з перевіркою наявності в них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівника охорони або спеціально виділених працівників суду.