flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Форма письмового запиту для отримання публічної інформації (для юридичних осіб)

Документ доступний для завантаження у форматі .doc

Одеський окружний адміністративний суд

вул. Фонтанська дорога 14, м. Одеса, 65062 

______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

____________________________

__________________________

(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати таку інформацію:

___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

______________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________                                                                                                                                    (підпис представника юридичної особи)  

 

______________ 20__ року           _________                    ________________

 (дата)                                                                              (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)