flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   наказ в.о. керівника апарату      

                                                                                                   Одеського окружного                 

                                                                                   адміністративного суду

                                                                                                15.09.2017 року   № 37-ос/д/с

 

 ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді
в апараті Одеського окружного адміністративного суду

 Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Одеського окружного адміністративного суду (далі – суду) відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

 1. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.
 2. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Одеського окружного адміністративного суду та набуття ними практичного досвіду в апараті суду.

         4.Стажування громадян з числа молоді в апараті суду може здійснюватися з ініціативи керівництва суду, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

 1. Стажування молоді в апараті суду здійснюється з врахуванням організаційної можливості прийняти особу на стажування, у вільний від навчання або роботи цієї особи час в межах робочого часу працівників апарату суду строком до шести місяців, а саме:

        повний робочий день-понеділок-четвер з  9:00 до 18:00 год, п’ятниця з 9:00 до 16:45, обідня перерва з  13:00 до 13:45  год;

        неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

 1. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті суду (далі – стажист), що оформлюється наказом керівника апарату Одеського окружного адміністративного суду, а у разі відсутності керівника апарату – одного із заступників, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме в довільній формі, копії документів про вік та освіту, що визначені у пункті другому цього Порядку, а також може додавати мотиваційний лист у довільній формі.
 2. База стажування Одеський окружний адміністративний суд (структурний підрозділ або декілька структурних підрозділів апарату суду) визначається наказом керівника апарату суду за погодженням керівника відповідного структурного підрозділу.
 3. На період стажування в апараті суду за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату суду, в яких буде проводитись стажування.
 4. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток № 1), що затверджує керівник стажування.

         Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів). Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі. Термін завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 1. Керівник стажування:

1) затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу – бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

5)надає допомогу в набутті професійних умінь та навичок стажиста;

6)ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку, Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33, Правил внутрішнього трудового розпорядку суду

 1. Стажист:

1) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки, Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 № 33, Правил внутрішнього трудового розпорядку суду в частині режиму роботи і охорони праці,та вимог цього Порядку. Відлучатися з місця постійного стажування лише в разі погодження з керівником стажування;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування та бути присутнім на нарадах цього структурного підрозділу, готувати проекти документів.

 1. Участь у стажуванні припиняється:

       у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;

       за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою.

Рішення про дострокове припинення участі у стажуванні оформляється наказом.

 1. Стажист за три робочих дні до закінчення стажування складає і подає керівнику стажування звіт про проходження стажування та засвідчує його своїм підписом (додаток№2).
 2. Керівник стажування після подання стажистом звіту про проходження стажування оформляє висновок щодо проходження стажування, що містить оцінку(негативна, позитивна, відмінна) виконання стажистом індивідуального плану стажування та її обґрунтування (додаток№3).
 3. Кожному стажисту, який пройшов стажування, видається довідка за результатами стажування в апараті суду (додаток№4).
 4. Документи про проходження стажування, передбачені цим Порядком, передаються керівником стажування на зберігання до відділу управління персоналом.
 5. Одеський окружний адміністративний суд не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті суду, витрат на оплату праці, на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.