Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та правові засади діяльності ООАС

 

Одеський окружний адміністративний суд (ООАС) є місцевим адміністративним судом, який вирішує адміністративні справи, як суд першої інстанції. Юрисдикція ООАС поширюється на територію Одеської області.

Згідно з ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів та референдуму.


До юрисдикції адміністративних судів належать такі публічно-правові спори: 

Юрисдикція адміністративних судів НЕ поширюється на публічно-правові справи