Задати питання
flag Судова влада України

Відділи суду

   Усі відділи (схема)

Відділ з надання судово-адміністративних послуг та аналітичної роботи (канцелярії)

Функції Контакти
 1. Оперативний прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції та позовних заяв.
 2. Реєстрація та відправка процесуальних та інших документів, що направляються за межі суду.
 3. Облік звернень фізичних та юридичних осіб, запитів на отримання публічної інформації, які подаються до суду.
 4. Організація та контроль за станом здійснення діловодства суду.
 5. Ведення аналітичної та довідково-інформаційної роботи.
 6. Надання учасникам судового процесу інформації про хід та результати розгляду справ.

Каб. 104 (1-ий поверх)

Начальник відділу: Барська Ольга Олександрівна

048 705 57 93

inbox@adm.od.court.gov.ua

 

Відділ організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи

Функції Контакти
 1. Видача копій судових рішень, копій документів адміністративних справ.
 2. Ознайомлення осіб з матеріалами адміністративних справ, з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії.
 3. Прийом та облік апеляційних скарг, направлення матеріалів адміністративних справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій.
 4. Оформлення та видачу виконавчих листів, дублікатів виконавчих листів.
 5. Функціонування архіву суду.

Каб. 115 (1-ий поверх)

Начальник відділу: Флора Наталія Валеріївна

048 705 57 91

inbox@adm.od.court.gov.ua

 

Відділ судової статистики

Функції Контакти
 1. Здійснення заходів щодо організаційного забезпечення ведення статистичної роботи з узагальнення судової практики.
 2. Забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду.
 3. Організація складання та обробки статистичних звітів про роботу суду.
 4. Забезпечення збору, формування та оперативного подання зведених статистичних звітів та їх аналіз.
 5. Здійснення систематизації законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, обліку та зберігання актів законодавства та судової практики.

Каб. 107 (1-ий поверх)

Начальник відділу: Олійніченко Тетяна Анатоліївна

048 705 57 86

inbox@adm.od.court.gov.ua

 

Відділ судових розпорядників

Функції Контакти
 1. Додержання особами, які перебувають у суді встановлених правил.
 2. Виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

Каб. 112 (1-ий поверх)

Начальник відділу: Росолик Віктор Анатолійович

inbox@adm.od.court.gov.ua

 

Відділ управління персоналом

Функції Контакти
 1. Прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву на посади в апараті суду та роботу з ним, організація замовлення на підготовку, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців.
 2. Здійснення контролю за виконанням річних планів підготовки кадрового резерву, узагальнення практики роботи з кадрами, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
 3. Підготовка та оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, матеріалів про прийняття присяги державними службовцями апарату суду, присвоєння їм рангів, матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань тощо.
 4. Надання пропозиції керівнику суду про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення.

(3-ій поверх)

Начальник відділу: Кисилівська Алла Євгенівна

048 705 57 76

inbox@adm.od.court.gov.ua

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Функції Контакти
 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Одеського окружного адміністративного суду та складення звітності.
 2. Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 3. Здійснення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 4. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

(3-ій поверх)

Начальник відділу:

048 705 57 53

 

 

Відділ управління матеріально-технічними ресурсами та контролю за їх використанням

Функції Контакти
 1. Організація роботи із господарського обслуговування суду.
 2. Участь у складанні проекту кошторису витрат на утримання суду.
 3. Участь у підготовці господарчих угод та їх облік.
 4. Планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання суддів та апарату суду.
 5. Оприбуткування матеріальних цінностей та основних засобів, їх контроль за використанням та збереженням, ведення обліку складських операцій.

(3-ій поверх)

Начальник відділу: Львович Ігор Михайлович

048 705 57 88

inbox@adm.od.court.gov.ua