flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історія Одеського окружного адміністративного суду

    Розбудова суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави – України – нерозривно пов’язана із захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними управлінських повноважень. Вирішальна роль у реалізації цього конституційного положення належить судам, і, насамперед, адміністративним судам.

   Із прийняттям 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України та створенням системи адміністративних судів був завершений важливий етап у становленні та розвитку адміністративної юстиції в Україні як ключового елемента демократичної держави.

   Становлення адміністративних судів в Україні пройшло тривалий шлях:

― 1992 року цей процес почався з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни у структурі судової системи з поступовим відокремленням у самостійні ланки окремих судів, що б мали спеціальну підсудність;

― 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного закону країни, який у ст.125 визначив, що «система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації». Спеціалізація передбачала створення господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди;

― завершальними штрихами в оформленні системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 року № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів» та Кодекс адміністративного судочинства. 

   З 01 січня 2005 року в системі адміністративних судів України було утворено Одеський окружний адміністративний суд.

   Указом Президента України від 12 січня 2007 року № 12/2007 Глуханчук Олег Васильович призначений суддею Одеського окружного адміністративного суду, а 10 травня 2007 року Указом Президента України № 393/2007 року – його призначено Головою цього ж суду.

     27 вересня 2022 року Зборами суддів головою суду обрано Анатолія Анатолійовича Радчука.

   Свою діяльність Одеський окружний адміністративний суд почав 03 липня 2007 року. З цього моменту розпочалася організаційна робота щодо забезпечення належних умов функціонування суду: формування штату, забезпечення суду належними залами судових засідань та кабінетами, поступовим проведенням капітального ремонту.

 

   Перші судді Одеського окружного адміністративного суду:

― Глуханчук Олег Васильович;

― Аблов Євгеній Валерійович;

― Вовченко Оксана Андріївна;

― Єфіменко Костянтин Сергійович;

― Харченко Юлія Володимирівна;

― Хлюстін Юрій Михайлович.

   Саме вони виносили перші рішення Одеського окружного адміністративного суду та напрацювали солідну практику в сфері захисту прав і законних інтересів громадян та підприємств.

   Певний час судді та Голова суду займали частину приміщення, яке належало територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Одеській області та зовсім не відповідало умовам для здійснення судочинства.

   30.09.2009 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1205-р «Про розміщення Одеського окружного адміністративного суду», яким частину колишнього Одеського інституту Сухопутних військ на вулиці Фонтанська дорога, 14 у м. Одесі передано до сфери управління Державної судової адміністрації України з метою розміщення Одеського окружного адміністративного суду. Відповідно до Наказу Державної судової адміністрації України № 124 від 16.11.2009 року будівлю закріплено на праві оперативного управління за Одеським окружним адміністративним судом.

   На даний час приміщення Одеського окружного адміністративного суду набувають сучасного, функціонального та гостинного вигляду. Це неможливо не помітити при відвідуванні залів судових засідань, конференц-залу та архіву суду, які оснащені на європейський манер.

   Важливим чинником якісного здійснення судочинства є створення належних умов для виконання функціональних обов’язків як працівниками апарату суду, так і своєї професійної діяльності суддями. В Одеському окружному адміністративному суді такі умови створені у повному обсязі. Фактична чисельність суддів Одеського окружного адміністративного суду складає – 31 суддів.