flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція голови Одеського окружного адміністративного суду та заступників голови суду

                 Голова суду

   Анатолій Анатолійович РАДЧУК

 

                                                                  

 048 705-57-54

 inbox@adm.od.court.gov.ua

 Приймальня Голови суду - вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса, 65062

Функції:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заступник голови суду  Оксана Андріївна ВОВЧЕНКО

(048) 705-57-95

 o.vovchenko@adm.od.court.gov.ua

 Приймальня заступника голови суду - вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса, 65062

Функції:

1) За доручення голови суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, засобами масової інформації.

2) Контролює ефективність діяльності відділу судової статистики, відділу організаційного забезпечення виконання рішень суду та архівної роботи, координує роботу архіву суду.

3) Координує роботу з підготовки зборів суддів та виробничих нарад.

4) Контролює трудову дисципліну та дотримання трудового розпорядку суддями та працівниками суду.

5) Здійснює контроль за виконанням Планів роботи суду та рішень зборів суддів.

6) Розглядає звернення, пропозиції, скарги громадян та підприємств з питань, що належать до її компетенції або згідно окремих доручень голови суду.

7) Контролює та здійснює організацію аналітичної роботи в суді, а також роботи з вивчення та узагальнення судової практики, зокрема є відповідальною за єдність судової практики в Одеському окружному адміністративному суді.

8) За рішенням голови суду здійснює інші функції і повноваження.

Заступник голови суду Леонід Іванович СВИДА

 

(048) 705-57-81

l.svida@adm.od.court.gov.ua 

 Приймальня заступника голови суду - вул. Фонтанська дорога, 14, м. Одеса, 65062

1) За дорученням голови суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, засобами масової інформації.

2) Контролює ефективність діяльності відділу з надання судово-адміністративних послуг та аналітичної роботи (канцелярії), планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та матеріально-технічного забезпечення суду.

3)Координує роботу з аналізу судової практики Одеського окружного адміністративного суду та підвищення кваліфікації в суді.

4) Координує роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення суддів, з метою підвищення якості судочинства.

5) Координує діяльність з виконання заходів по запобіганню та протидії корупції в суді.

6) Контролює трудову дисципліну та дотримання трудового розпорядку суддями та працівниками суду.

7) Розглядає звернення, пропозиції, скарги громадян та підприємств з питань, що належать до його компетенції або згідно окремих доручень голови суду.

8) За рішенням голови суду здійснює інші функції і повноваження.