flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

Якщо ж під час візиту до суду Ви зіштовхнулися з неналежною поведінкою судді або працівника апарату суду, Ви можете поскаржитися на таку поведінку:

   Звернення, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги до Одеського окружного адміністративного суду можуть бути подані через канцелярію суду, направлені поштою (на адресу: вул. Фонтанська дорога, 14, м.Одеса, 65062), надіслані на електронну адресу суду inbox@adm.od.court.gov.ua, також можливо поскаржитися усно на дії працівника апарату під час особистого прийому керівництвом суду, згідно з графіком.

   Звернення і скарги громадян та представників юридичних осіб з приводу розгляду конкретних справ по суті не приймаються і не розглядаються.

Звернення має бути чітким та обґрунтованим, містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;

У зверненні має бути зазначено: 

1) найменування органу, посадової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізвище, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обставини;

5) вимоги, які висуваються у зв'язку з неналежною поведінкою працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

   У випадку подання заяви від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (копію, якої потрібно додати до заяви).

   Відповідно до ч. 1 ст. 155 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник аппарату. Контроль за ефективністю діяльності апарату суду здійснює голова суду (п.3 ч.1 ст. 24 Закону).

   Керівник апарату суду розподіляє обов'язки між працівниками апарату суду і забезпечує дотримання трудової дисципліни. Відповідно до ч. 5 ст. 155 Закону керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

   Одеський окружний адміністративний суд відкритий до зауважень та пропозицій з боку відвідувачів, адже завдяки їм ми ще ретельніше слідкуємо за організацією роботи апарату суду та маємо змогу її вдосконалювати з більшою ефективністю.