flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

    Наказ про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Одеського окружного адміністративного суду ***

                                                          

  Додаток № 1  до наказу Голови Одеського

окружного адміністративного суду №15-ос/д

                                                                                   від «19» травня 2014 р.

                                                                                                             

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Одеського  окружного адміністративного суду

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України, іншими вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі головного спеціаліста з режимно-секретн6ої роботи суду.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 8. Відомості у Звітах про стан забезпечення охорони державної таємниці.
 9. Відомості, що можуть міститися в документах суду:
  • відомості які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази, рекомендації), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду та організації діяльності Апарату суду (протоколи зборів суддів; зборів трудового колективу, протоколи оперативних  та виробничих нарад  тощо);
  • з організаційно-кадрової роботи суду (відомості які містяться в особових справах суддів та працівників апарату суду, відомості в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них, відомості в документах які містять персональні дані, тощо);
  • з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
  • щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
  • які містять матеріали службових розслідувань.
 10. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
 11. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в документах з організації діяльності суду, перелік яких може бути додатково визначений наказом голови суду на підставі службової записки керівника апарату суду у разі виявленні при таких відомостей.