flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ВІДВІДУВАЧІВ СУДУ

 Коли Ви йдете до суду, слід пам’ятати, що Ви йдете до органу правосуддя та повинні знати:

 ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

Позовну заяву, скаргу, клопотання чи будь-який інший документ Ви можете подати до суду:

 ПОШТОЮ

Надсилайте документи як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лист. Зберігайте документ, який отримаєте на пошті, що підтверджує відправлення документів.

  ПАМ’ЯТАЙТЕ! Днем вчинення відповідної дії вважається день подачі документа на пошту, який визначається за поштовим штемпелем, а не день надходження листа до суду.

 ВЛАСНОРУЧНО ЧЕРЕЗ КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ

 Ви можете передати документи у робочий час працівнику суду, який приймає вхідну кореспонденцію та її реєструє.

 Візьміть з собою копію документа, який подаєте, і попросіть працівника апарату суду поставити на ньому штамп із датою одержання та реєстраційним номером.

 УВАГА! Cуд не бере до розгляду анонімні звернення. Якщо Ви подаєте певне звернення в рамках справи, у якій відкрито провадження, на початку документа доцільно вказувати реєстраційний номер справи, що дасть можливість оперативно передати звернення до відповідного судді.

 З МЕТОЮ БЕЗПЕКИ ЗАБОРОНЕНО:

приносити до суду вибухові, інші небезпечні речовини;

розпивати у приміщенні суду алкогольні напої;

палити, якщо для цього не відведено спеціального місця;

перебувати у стані сп’яніння.

 ПРО ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ?

В приміщенні суду перевести мобільний телефон у режим безшумного дзвінка.

Під час судового засідання краще телефон вимкнути повністю, оскільки ним користуватися не можна.

Поводитись спокійно і стримано.

Ввічливо ставитись до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду, а також Ваших опонентів.

Уникати надмірних емоційних проявів (гніву, голосного сміху, плачу, крику тощо).

 ПАМ’ЯТАЙТЕ, в суді працюють дві категорії фахівців: судді та працівники апарату суду. Суддям забороняється зустрічатися і спілкуватися з однією із сторін чи її адвокатом за відсутності іншої сторони чи її представника. Суддя не може коментувати факти справи, яку він розглядає, тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи коридорі. Допомогу в організаційних питаннях роботи суду Вам мають надати працівники апарату суду. Звертайтеся до них.

 ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ ПІД ЧАС СЛУХАННЯ СПРАВИ?

Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.

Встати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання та підводитися кожен раз, коли до Вас звертається суддя, стоячи відповідати на запитання чи їх задавати.

Звертатися до судді словами „Ваша честь”.

Ввічливо звертатися до учасників процесу (наприклад, використовуючи слова „пане...”, „пані...”, „шановний...”, „шановна ...”).

Не перебивати суд та учасників процесу, якщо Ви хочете, щоб Вам надали слово – підніміть руку.

Коли Вам вкрай потрібно вийти із зали судового засідання, Ви можете заявити клопотання про призначення перерви у судовому засіданні.

Не сперечатися із судом.

Передавати судді документи та інші матеріали, що стосуються справи через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.

Відповідати на питання правдиво, лаконічно, зрозуміло та голосно, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.

 ЯКІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В СУДІ?

Попередження: за порушення правил поведінки у судовому засіданні.

Видалення порушника із зали: за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.

Штраф.

 ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРІАЛАМИ ЧИ ЗВУКОЗАПИСОМ ПРОЦЕСУ?

Порядок видачі адміністративних справ для ознайомлення та копій процесуальних документів визначено пунктом 6.8 Інструкції з діловодства у адміністративних судах України, затвердженій Наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 174. В якій йдеться про те, що:

Справи, у тому числі ті, що перебувають в архіві суду, видаються для ознайомлення працівниками апарату суду за письмовою заявою на підставі резолюції судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває справа, а у разі його відсутності - голови суду, його заступника або секретаря судової
палати.

Справи для ознайомлення видаються у разі відсутності об'єктивних причин, що унеможливлюють ознайомлення, особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу та повноваження відповідно до чинного законодавства).                                   

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється виключно в приміщенні суду в установленому відповідно до розпорядження керівництва суду місці та в присутності працівника апарату суду протягом усього робочого часу суду. Заявник під час одержання справи для ознайомлення та після ознайомлення з матеріалами справи проставляє відмітки із зазначенням дати, часу видачі та повернення справи після ознайомлення в журналі обліку заяв про надання доступу до матеріалів судових справ та судових рішень та на своїй заяві про видачу справи для ознайомлення, яка долучається до її матеріалів.                                                       

  При поверненні справи після ознайомлення працівник апарату суду, який видавав справу, повинен ретельно перевірити наявність у справі всіх документів, зазначити на заяві про видачу справи для ознайомлення про її отримання із зазначенням підпису, дати та часу отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких за резолюцією судді ( судді - доповідача) долучається до матеріалів справи, інший передається голові суду для вжиття відповідних заходів.                                                                   

Копії судових рішень видаються особам, які відповідно до законодавства мають право на їх одержання, або надсилаються судом відповідно до вимог процесуального законодавства. Копії документів, долучених до адміністративної справи, копії судових рішень у справах видаються працівниками апарату суду за письмовою заявою та дозволом головуючого судді (судді-доповідача) у справі або голови суду відповідно до процесуального законодавства. Повторна видача копій судових рішень здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судовий збір».                        

Роздрукування технічного запису судового засідання здійснюється відповідно до вимог статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України після надання документів, що підтверджують сплату судового збору в розмірах, установлених Законом України «Про судовий збір». Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції. Після повернення справ із суду апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

Статею 4 Закону України «Про судовий збір»  передбачено розміри ставок судового збору.                 

  Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» ставки судового збору за видачу судами документів встановлюються у таких розмірах:

 

1) за повторну видачу копії судового рішення

1 гривня за кожний аркуш копії

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3 гривні

3) за роздрукування технічного запису судового засідання

5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

15 гривень

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

1 гривня за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,03 розміру мінімальної заробітної плати