flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Щодо врегулювання спору за участі судді

26 вересня 2019, 18:06

Процедура досудового врегулювання спорів за участю судді є одним з компонентів великого українсько - канадського проекту «Освіта суддів - для економічного розвитку», який забезпечує підтримку судової реформи в Україні, спрямовану на зміцнення довіри громадськості до судочинства, до участі у якому долучаються судді ООАС. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті, про що постановляється відповідна ухвала. В ухвалі про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд вирішує питання про зупинення провадження у справі. У випадку колегіального розгляду справи врегулювання спору за участю судді проводиться суддею, який здійснював підготовку справи до розгляду. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.

 Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад. Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їхніх представників та судді. Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо.

Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами примирення. З урахуванням конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку проведення врегулювання.

На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права та обов’язки сторін.

Під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.

Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору.

Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі.

Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами.

За необхідності до участі в нарадах залучається перекладач. Перекладач попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору за участю судді.

Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео- та звукозапис.

Процесуальним законодавством встановлено, що процедура врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про її проведення, даний строк продовженню не підлягає. Також передбачені випадки припинення врегулювання спору за участі судді. Так, врегулювання спору за участю судді припиняється:

-  у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;

-  у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;

-  за ініціативою судді у разі затягування процедури врегулювання спору будь-якою зі сторін;

-  у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою про примирення або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.

 Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.

 Додатковими позитивними надбаннями застосування такої процедури вирішення спору за участі судді є:

- забезпечення вирішення справи на ранній стадії;

- уникнення сторонами судових витрат;

- задоволення інтересів обох сторін;

- ефективне використання ресурсів суду;

- забезпечення (в подальшому) якіснішого судового розгляду справи.

 

Даний порядок регламентовано Кодексом адміністративного судочинства України.